OM OSS

Hvem

Selskapet Uniqon Protection AS bygger på Uniqon AS som opprinnelig er et norsk aksjeselskap etablert i 2004 med hovedkontor i Sagvåg på Stord.
Sommeren 2020 vant Uniqon anbud om produksjon av åndedrettsvern til Norsk Sykehusinnkjøp og etablerte produksjonsfasiliteter. For å være konkurransedyktig har Uniqon Protection bygget en effektiv og helautomatisk produksjonslinje. Denne bygger på erfaring gjennom en samarbeidspartner som har produsert masker i mangfoldige år. Uniqon Protection har satt sammen et motivert team med kompetente medarbeidere fra både lokalt og fjernt som er glad og stolt over endelig å komme i gang med produksjon og leveranse av en topp utviklet FFP3 maske. Vi har som mål å ligge foran i markedet når det gjelder utviklingen av produkt og produksjonsteknologi. Som «Din spesialist i åndedrettsvern» slutter vi aldri å forbedre oss, vi jobber kontinuerlig med testing og videreutvikling samtidig som vi har fokus på å minimere kostnader for å gi kunden et best mulig produkt.

Hvor

En vesentlig andel av norsk verdiskaping skjer på Vestlandet, og Stord er sentralt plassert i dette bildet.

På Stord har vi lange tradisjoner innen lokalt entreprenørskap. Gjennom mange hundre år har Sunnhordland og Hardanger bygget og levert fiske- og fraktebåter til hele Norges lange kyst og til utlandet. Men bruk av fraktebåter betyr også møter med mennesker fra andre steder og nasjoner og Stord bærer derfor pr i dag preg av et internasjonalt og gunstig investerings miljø. Stord befinner seg kun 2 timer fra Stavanger hvor det norske olje eventyret begynte for kun 50 år siden. Stord har i dag mange tusen ansatte i Oljeindustri bransjen. Tyngdepunktet for handel og service i Stord kommune er på Heiane, ca. 3 km vest for Leirvik sentrum. Her finnes byggevareforretninger og flere serviceforetak innen mange ulike felt. Det er også her Uniqon Protection har sine produksjonslokaler.

Hvorfor

Uniqon har gjennom mange år vært opptatt av menneskers rett til et godt arbeidsliv i sunne og helsefremmende omgivelser. Produksjon av åndedrettsvern i Uniqon Protection bidrar til at det skapes flere nye arbeidsplasser på Stord. Dette sikrer ikke kun arbeidsplasser, men vil også bidra til å sikre alle de fantastiske helsearbeiderne rundt i Norge som hver dag stiller opp for folk og land.

Hvem

Selskapet Uniqon Protection AS bygger på Uniqon AS som opprinnelig er et norsk aksjeselskap etablert i 2004 med hovedkontor i Sagvåg på Stord.
Sommeren 2020 vant Uniqon anbud om produksjon av åndedrettsvern til Norsk Sykehusinnkjøp og etablerte produksjonsfasiliteter. For å være konkurransedyktig har Uniqon Protection bygget en effektiv og helautomatisk produksjonslinje. Denne bygger på erfaring gjennom en samarbeidspartner som har produsert masker i mangfoldige år. Uniqon Protection har satt sammen et motivert team med kompetente medarbeidere fra både lokalt og fjernt som er glad og stolt over endelig å komme i gang med produksjon og leveranse av en topp utviklet FFP3 maske. Vi har som mål å ligge foran i markedet når det gjelder utviklingen av produkt og produksjonsteknologi. Som «Din spesialist i åndedrettsvern» slutter vi aldri å forbedre oss, vi jobber kontinuerlig med testing og videreutvikling samtidig som vi har fokus på å minimere kostnader for å gi kunden et best mulig produkt.

Hvor

En vesentlig andel av norsk verdiskaping skjer på Vestlandet, og Stord er sentralt plassert i dette bildet.

På Stord har vi lange tradisjoner innen lokalt entreprenørskap. Gjennom mange hundre år har Sunnhordland og Hardanger bygget og levert fiske- og fraktebåter til hele Norges lange kyst og til utlandet. Men bruk av fraktebåter betyr også møter med mennesker fra andre steder og nasjoner og Stord bærer derfor pr i dag preg av et internasjonalt og gunstig investerings miljø. Stord befinner seg kun 2 timer fra Stavanger hvor det norske olje eventyret begynte for kun 50 år siden. Stord har i dag mange tusen ansatte i Oljeindustri bransjen. Tyngdepunktet for handel og service i Stord kommune er på Heiane, ca. 3 km vest for Leirvik sentrum. Her finnes byggevareforretninger og flere serviceforetak innen mange ulike felt. Det er også her Uniqon Protection har sine produksjonslokaler.

Hvorfor

Uniqon har gjennom mange år vært opptatt av menneskers rett til et godt arbeidsliv i sunne og helsefremmende omgivelser. Produksjon av åndedrettsvern i Uniqon Protection bidrar til at det skapes flere nye arbeidsplasser på Stord. Dette sikrer ikke kun arbeidsplasser, men vil også bidra til å sikre alle de fantastiske helsearbeiderne rundt i Norge som hver dag stiller opp for folk og land.